CUSTOMER
Success PL

Jak przyspieszyć wzrost
i zwiększyć dochód organizacji.

5 Transformacyjnych Strategii
Customer Success:

Narzędzia

 • CRM (Customer Relationship Management) software
 • Marketing automation tools
 • Lead generation platforms

 

Kluczowe wskaźniki

 • Liczba nowych klientów pozyskanych miesięcznie

 • Koszt pozyskania klienta (CAC)

 • Stopa konwersji leadów na klientów

 

Pozyskanie klienta

Wdrożenie klienta

Momenty decyzyjne

 • Akceptacja planu wdrożenia i harmonogramu działań.
 • Zgoda na zakup dodatkowych usług wspierających wdrożenie.
 • Podjęcie decyzji o kontynuowaniu współpracy po zakończeniu fazy wdrożeniowej.

 

Kluczowe wskaźniki

 • Czas potrzebny na pełne wdrożenie klienta

 • Poziom zadowolenia klienta po zakończeniu procesu wdrożenia

 • Liczba zgłoszonych problemów w trakcie wdrożenia

 

Momenty decyzyjne

 • Udział w programach lojalnościowych i akcjach promocyjnych
 • Aktywne uczestnictwo w webinariach i szkoleniach organizowanych przez firmę
 • Podjęcie decyzji o wykorzystaniu nowych funkcji lub usług oferowanych przez firmę

 

Kluczowe wskaźniki

 • Częstotliwość i jakość interakcji z klientem

 • Poziom zaangażowania klienta w proponowane działania

 • NPS (Net Promoter Score) – wskaźnik lojalności klienta

 

Zaangażowanie klienta

🤷‍♂️

powody
do pozostania

🚪

powody
do odejścia

Utrzymanie klienta

Narzędzia

 • Podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy lub subskrypcji
 • Zgłoszenie problemów i ocena jakości obsługi klienta
 • Decyzja o przejściu na wyższy lub niższy plan usług

 

Kluczowe wskaźniki

 • Churn rate – wskaźnik rezygnacji klientów

 • Customer Lifetime Value (CLV)

 • Średni czas odpowiedzi na zgłoszenia klientów

 

Narzędzia wspierające

 • Customer analytics software
 • Survey tools
 • Voice of the Customer (VoC) programs

 

Kluczowe wskaźniki

 • Poziom satysfakcji klienta (CSAT)

 • Współczynnik odpowiedzi na ankiety i feedback

 • Częstotliwość i głębokość analiz zachowań klientów

 

Rozumienie klienta

Pobierz prezentację

Znajdziesz nas na:

Copyright © CustomerSuccess.pl 2024